ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο ιδρύθηκε το 1977 από τον Σπύρο Ρογκάν. Από το 2012 συμπράττει η Φαίη Ρογκάν. Οι έννοιες που διαμορφώνουν τις ουσιαστικές παραμέτρους για τη συγκρότηση των κυρίαρχων συνθετικών ιδεών του είναι ο τόπος, η ένταξη στο δομημένο και μη περιβάλλον, η αναφορά στα όρια, η δομή και η κλίμακα κάθε έργου. Τελική επιδίωξη είναι η επίτευξη μιας διαλεκτικής σχέσης κάθε έργου με τον περιβάλλοντα χώρο όπως και η εξασφάλιση ποιοτικών χώρων διαμονής και εργασίας.

Το γραφείο καλύπτει με το δυναμικό του όλο το φάσμα των αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών αστικής σύνθεσης. Αναλαμβάνει μελέτες Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κ.τ.λ., καθώς και ιδιωτικές μελέτες. Αναλυτικότερα ασχολείται με τη μελέτη κατοικιών, οικιστικών συγκροτημάτων, ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αναψυχής, κτιρίων διοικητικών λειτουργιών, κτιρίων γραφείων-καταστημάτων, εκπαιδευτικών κτιρίων, βιομηχανικών κτιρίων, κτιριακών εγκαταστάσεων λιμένων και άλλων. Υπάρχει ακόμη ειδική εμπειρία στον σχεδιασμό γενικών διατάξεων και κτιριακών εγκαταστάσεων μαρινών και λιμένων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων και παραθαλάσσιων χώρων, συγκροτημάτων μικτών ή πολλαπλών χρήσεων και σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα ή και ανεξάρτητα, καλύπτονται ακόμη και οι τομείς μελέτης εσωτερικού χώρου και στερέωσης – αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων με συνδυασμό νέων χρήσεων σε αυτά.
Στον τομέα αστικής σύνθεσης καλύπτει όλο το μελετητικό αντικείμενο του χώρου αυτού, ενώ σε περιπτώσεις σύνθετων θεμάτων ευρύτερης πολεοδομικής κλίμακας συνεργάζεται με εξειδικευμένα γραφεία στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την χωροταξία.

Αρχιτέκτων Μηχανικός αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. το 1971. Έλαβε το βραβείο του Τ.Ε.Ε., το Θωμαΐδειο βραβείο και τον τιμητικό τίτλο υποτρόφου του Ι.Κ.Υ. Το 1977 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of Architectural and Urban Design) από το Πανεπιστήμιο Cornell, Η.Π.Α. Από το 1977 δίδαξε αρχιτεκτονική σύνθεση στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και από το 2015 είναι ομότιμος καθηγητής του Ε.Μ.Π. Παράλληλα δίδαξε ως καθηγητής αρχιτεκτονικών συνθέσεων στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Δ.Π.Θ. από το 2003  έως το 2006. Έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών με ποικίλα αρχιτεκτονικά αντικείμενα. Εχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Εχουν γίνει  δημοσιεύσεις έργων του σε ελληνικά και διεθνή αρχιτεκτονικά περιοδικά.

Αρχιτέκτων Μηχανικός (BSc Arch, Dipl. Arch, MA), μέλος Τ.Ε.Ε. Έχει ασχοληθεί με μελέτες κατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών, μελετών εσωτερικών χώρων, κτιριακών εγκαταστάσεων λιμένων και μελετών γενικών διατάξεων.

Πολιτικός Μηχανικός (B.Eng, MSc), μέλος Τ.Ε.Ε. Από το 2015 συνεργάζεται με το γραφείο σε θέματα στατικών μελετών.